Email office@mccorona.rs
POZOVITE NAS
011 8031100

Usluge

  • Izvođenje, rekonstrukcija, projektovanje i ispitivanje elektroenergetskih objekata za šta poseduje odgovarajuće licence i stručni kadar
  • Elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji distributivnih trafostanica 10(20)/0,4kV
  • Elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji distributivne nadzemne i kablovske mreže 35, 10 i 1kV
  • Elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji mreže JO
  • Izgradnja individualnih i tipskih kućnih priključaka.