Email office@mccorona.rs
POZOVITE NAS
011 8031100

O Nama

Preduzeće “MC CORONA” d.o.o. je osnovano 01.02.1993. godine u Beogradu.
Od svog osnivanja firma se bavi poslovima izvođenja, rekonstrukcije, projektovanja i ispitivanja elektroenergetskih objekata za šta poseduje odgovarajuće licence i stručni kadar.

Sedište firme se nalazi u beogradskom naselju Leštane i imamo odličnu komunikaciju sa svim najvažnijim putnim pravcima u Beogradu i Srbiji. Posedujemo sopstveni poslovni, magacinski i parking prostor.

MC CORONA d.o.o. raspolaže stručnim kadrom različite strukture od elektroinženjera, građevinskih inženjera, VKV elektromontera, vozača, rukovaoca građevinskim mašinama, bravara, svi radnici su stručno osposobljeni i sa iskustvom. Trenutno MC CORONA ima 46 zaposlenih.

U svom voznom parku imamo veliki broj teretnih vozila, vozila sa nadgradnjom, mernih kola, priključnih vozila i radnih mašina koja su svakodnevno angažovana za potrebe izvođenja radova na terenu.

Za sva teretna vozila posedujemo odgovarajuće ateste-stručne nalaze ovlašćene institucije o dokazu periodične ispravnosti/ispitivanju.
Ovako bogat vozni park nam omogućava da učestvujemo na brojnim tenderima iz naše oblasti poslovanja samostalno ili u konzorcijumu sa drugim firmama.

Implementirani su i primenjuju se sledeći standardi:
• ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom
• ISO 14001 sistem upravljanja zaštitom životne sredine
OHSAS sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Vezano za poslovanje u tekućem periodu preduzeće “MC CORONA” d.o.o. je potpisalo Ugovor sa ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd kao član konzorcijuma za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji EEO
-Ogranak Beograd Centar,
-Ogranak Zemun,
-Ogranak Krnjača,
-Ogranak Obrenovac,
-Ogranak Mladenovac,
-Ogranak Banovo Brdo,
-Ogranak Šabac,
-Ogranak Loznica,
-Ogranak Valjevo,
-Ogranak Lazarevac.

Takođe, izdvajamo i neke od objekata na kojima smo izvodili radove kao glavni izvođači ili podizvođači u prethodne 3 godine:
• LIDL Obrenovac – Isporuka i montaža MBTS 10kV kablovskih vodova vrednost 5.050.329,00RSD
• LIDL Novi Beograd – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova vrednost 8.074.622,00RSD
• LIDL Vojislava Ilića – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova vrednost 6.204.050,00RSD
• LIDL Nova Pazova – Isporuka i montaža MBTS , vrednost 8.517.392,00 RSD
• LIDL Ada – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova vrednost 6.092.325,00
• LIDL Inđija – Isporuka i montaža MBTS 20/0,4kV vrednost 3.958.668,66 RSD
• TELEGROUP – revizije i remonti 20/10 i 1kv, kao član konzorcijuma za distributivno područje Beograd , vrednost ugovora 938.667.363,94, MC CORONA treba da realizuje 50.688.037,60 dinara po ovom sporazumu
• TERMOMONT – TS i 10kV vod “NOVA TOPLANA” u Senti , vrednost 5.974.824,38,00RSD
• ZF Group Pančevo – montaža trafostanica TS1 i TS2 u Pančevo , vrednost ugovora 5.186.832,00 RSD
• BEL MEDIK-opšta bolnica – isporuka i montaža trafostanice u ulici Jove Ilića 102 , vrednost 7.918.307,88 dinara.
• ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA – TS-10/0,4 kV , 3X1000 kVA sa uklapanjem u mrežu 10 kV za napajanje Kineskog kulturnog centra-projektovanje , ugovorena vrednost posla 4.320,00 eur
• TELEGROUP – 35 kv vod KUMANICA – DEVIĆI – ugovorena vrednost posla preko 600.000 EUR
• CALIFORNIJA ŠPED doo – isporuka i montaža STS 160 kVA, Prvomajska 37, Dobanovci, vrednost 3.874.340,00 RSD
• KODAR ENERGOMONTAŽA- za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji EEO , Užice, Čačak Aranđelovac (kao član konzorcijuma – MC CORONA doo treba da realizuje 58.190.000,00 dinara po ovom sporazumu.
• GREEN ENERGY GROUP INT doo – MBTS i 10 kV kablovski vod u Mladenovcu, vrednost 7.338.990,00 RSD
• TELEGROUP-revizije i remonti 20/10 i 1kv, kao član konzorcijuma za distributivno područje Beograd , vrednost ugovora 938.667.363,94
• LIDL Vidikovac – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova vrednost 6.204.050,00RSD
• EX ING” B&P d.o.o., izgradnja trafostanice 630 kVA , vrednost 32.362,80 EUR
• ELEKTROMONTAŽA – KORIDOR 10, kao član konzorcijuma , vrednost ugovora 234.000.000,00 RSD
• NELT- nadzemni vod 35 kV, vrednost 151.476,00 EUR.
• SMB GRADNJA d.o.o .- izmeštanje dela nadzemnog elektrovoda 35kV i izgradnji nadzemne el. mreže 35 kV na objektu Borča, Retail park u Borči, vrednost 58.678 EUR
• Robna kuća IKEA- izmeštanje postojećeg nadzemnog voda 10 kV ugroženog izgradnjom robne kuće “IKEA” u Beogradu – vrednost 70.052 EUR
• MBA RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA doo Beograd, izvođenja kompletnih radova na izradi trafostanica TS4, TS7, TS8, TS9, TS10, TS11 i razvodnog postrojenja, u sklopu izgradnje prilazne saobraćajnice “Severna tangenta” na mostu Zemun-Borča, Deonica III, od denivelisane raskrsnice Kovilovo od puta Beograd – Pančevo (km 9+200 do km 20+163,81).vrednost: 22.167.100,00 RSD