Email office@mccorona.rs
POZOVITE NAS
Radno vreme: 08-16h
011 803 11 00

Reference

 • EPS Distribucija d.o.o. Beograd   kao član konzorcijuma za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji EEO
 • LIDL Obrenovac – Isporuka i montaža MBTS 10kV kablovskih vodova
 • LIDL Novi Beograd – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova
 • LIDL Vojislava Ilića – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova
 • LIDL Nova Pazova – Isporuka i montaža MBTS
 • LIDL Ada – Isporuka i montaža MBTS 10 i 1kV kablovskih vodova
 • LIDL Inđija – Isporuka i montaža MBTS 20/0,4kV
 • TELEGROUP – revizije i remonti 20/10 i 1kv, kao član konzorcijuma za distributivno područje Beograd
 • TERMOMONT – TS i 10kV vod “NOVA TOPLANA” u Senti
 • ZF Group Pančevo – montaža trafostanica TS1 i TS2
 • BEL MEDIK – opšta bolnica – isporuka i montaža trafostanice  u ulici Jove Ilića 102
 • ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA – TS-10/0,4 kV , 3X1000 kVA sa uklapanjem u mrežu  10 kV za napajanje Kineskog kulturnog centra
 • TELEGROUP – 35 kv vod KUMANICA – DEVIĆI
 • CALIFORNIJA ŠPED doo – isporuka i montaža STS  160 kVA, Prvomajska 37, Dobanovci
 • KODAR ENERGOMONTAŽA- za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji EEO , Užice, Čačak, Aranđelovac
 • GREEN ENERGY GROUP  INT doo – MBTS i 10 kV kablovski vod u Mladenovcu
 • EX ING” B&P d.o.o., izgradnja trafostanice 630 kVA
 • ELEKTROMONTAŽA – KORIDOR 10, kao član konzorcijuma
 • NELT- nadzemni vod 35 kV
 • SMB GRADNJA d.o.o .- izmeštanje  dela nadzemnog elektrovoda 35kV i izgradnji nadzemne el. mreže 35 kV na objektu Borča, Retail park u Borči
 • Robna kuća IKEA- izmeštanje postojećeg nadzemnog voda 10 kV ugroženog izgradnjom robne kuće “IKEA” u Beogradu
 • MBA RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA doo Beograd, izvođenja kompletnih radova na izradi trafostanica TS4, TS7, TS8, TS9, TS10, TS11 i razvodnog postrojenja, u sklopu izgradnje prilazne saobraćajnice “Severna tangenta” na mostu Zemun-Borča, Deonica III, od denivelisane raskrsnice Kovilovo od puta Beograd – Pančevo